Do pobrania

Druki pism procesowych.

I. Postępowanie przygotowawcze.
- Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
- Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
- Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
- Protokół przesłuchania świadka.
- Druk pouczenia pokrzywdzonego.
- Druk pouczenia świadka.
- Postanowienie o przedstawieniu / uzupełnieniu / zmianie zarzutów.
- Protokół przesłuchania podejrzanego.
- Protokół przesłuchania podejrzanego - 2.
- Druk pouczenia podejrzanego.
- Postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
- Postanowienie o zamknięciu śledztwa.
- Protokół zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego.
- Zawiadomienie o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.
- Akt oskarżenia.
- Akt oskarżenia z wnioskiem w trybie art 335 k.p.k.

II. Środki przymusu.
- Protokół zatrzymania osoby.
- Zażalenie na zatrzymanie.
- Druk pouczenia zatrzymanego
- Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
- Druk pouczenia tymczasowo aresztowanego
- Postanowienie o zastosowaniu nieizolacyjnego środka zapobiegawczego.
- Postanowienie o zastosowaniu nieizolacyjnego środka zapobiegawczego - 2.
- Protokół przyjęcia poręczenia.

III. Postępowanie sądowe.

- Protokół rozprawy.

IV. Postępowania szczególne.
- Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym.
- Pouczenie podejrzanego o prawach i obowiązkach w postępowaniu przyspieszonym.
- Pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiązkach w postępowaniu przyspieszonym.
- Notatka w sprawie obrońcy - postępowanie przyspieszone.
- Pouczenie nieletniego sprawcy czynu karalnego.

V. Inne.
- Zasady procesowe - tabela (*.xls)
- Składy sądu na rozprawie i posiedzeniu - zestawienie
- Diagram - podział oświadczeń procesowych